Nodig Gunter uit voor een creatieve workshop rond duurzaamheid in je klas, school of bibliotheek.

De thema’s van de workshops met de kinderen focussen op duurzaamheid, ecologie en natuur. Er kan uiteraard ook een workshop op maat ontwikkeld worden. Ook workshops met focus op illustratie, verhalen schrijven en prentenboeken illustreren zijn beschikbaar.

De workshops sluiten aan bij de eindtermen. De doelstellingen van de workshops zijn helder geformuleerd en passen tevens binnen het pedagogische plan van de school.

Tijdens de workshop worden de kinderen gestimuleerd om creatief na te denken over duurzame thema’s.

De leerlingen zijn actief bezig en werken samen in groep en worden op hun competenties en vaardigheden aangesproken.

De thema’s omvatten onderandere
– fair trade
– water

– klimaat

– systeemdenken
– creatief denken
– filosoferen met kinderen

De workshop kan nadien geïntegreerd worden in de dagelijkse klasactiviteit.

Bij elke lezing ontvangt de school of bibliotheek een pakketje prentenboeken, aansluitend bij het thema van de workshop. Deze prentenboeken kunnen ook voorafgaand aan de workshop worden bezorgd zodat ze gebruikt kunnen worden als voorbereiding op de workshop.

Duur: 50 minuten
Max aantal lln.: ±20
Kostprijs: 100 eur + verplaatsingsonkosten (0,25 eur/km, geen verplaatsingsonkosten tot 35km vertrekkend vanuit Turnhout of Ronse)

Gunter brengt zelf materiaal mee, er hoeft niets voorzien te worden.

Om de verplaatsingskosten rendabel te gebruiken worden er liefst minimum 2 workshops geboekte dag.

Literatuur Vlaanderen (het Vlaamse Fonds voor de Letteren) ondersteunt deze auteurslezingen met een subsidie van 100 euro per lezing. Je kan Gunter hier vinden op de website van Literatuur Vlaanderen: www.auteurslezingen.be/guntersegers.