Brainstormen? Nieuwe uitdagingen in kaart brengen? Collega’s of klanten inspireren?

Visual Harvesting laat je toe om rechtstreeks te communiceren met kleine en grote groepen. Iedereen in de zaal voelt zich betrokken.  Iedereen werkt samen aan één doel.

Alle ideeën worden ter plekke door Gunter LIVE gevisualiseerd en geven zo aanleiding tot discussie en nieuwe inzichten. Heldere tekeningen kunnen complexe processen visueel maken. De tekeningen – de ‘visuele oogst’ – wakkeren de interactie aan op het moment zelf. Dit werkt zeer stimulerend en productief op de dag zelf, en vormt een uniek verslag achteraf. De tekeningen kunnen achteraf worden gebruikt voor interne communicatie, publicaties of synopsissen van je event. Er kan ook een boek worden gemaakt op basis van het visuele verslag.

Tijdens congressen, trainingen en andere evenementen wordt zo de kern van een ter plekke op papier, met humor waar nodig en gepast.

Op verzoek kan het verhaal van uw event ook worden verteld in de vorm van een reusachtig muurverslag, live getekend.